Trust Glass Co., Ltd

News
Dom > News > Sadržaj

Fokus

Trust Glass Co., Ltd | Updated: Jan 19, 2018

Paralelni zraci svetlosti incidenta na konkavnom ogledalu konvergiraju se na fokusnu tačku (f) posle refleksije, a fokusna tačka se nalazi na pola udaljenosti između centra krivine (c) i ogledala. Ako je štednjak postavljen u žarišnu tačku velikog konkavnog ogledala, on može primiti sunčevu svetlost na toplotu i postati solarni štednjak. Kao što su svetla ili izvori svetlosti svetiljke na konkretnom fokusnom položaju ogledala mogu učiniti da svetlost odražava paralelno svetlo. Objekti izvan centra zakrivljenosti mogu se odraziti kao inverzne prave slike, kao što su refleksivni teleskopi. Reflektivna površina konveksnog ogledala gleda dalje od centra krivine, a objekat postaje smanjena uspravna slika iza ogledala, što može da odražava širok spektar smanjenih pejzaža kao što je retrovizor

Trust Glass Co., Ltd