Trust Glass Co., Ltd

News
Dom > News > Sadržaj

Staklo

Trust Glass Co., Ltd | Updated: Jan 19, 2018

Staklo je amorfni neorganski nemetalni materijali, uglavnom sa raznim neorganskim mineralima (kao što su kvarcni pesak, borak, borova kiselina, barit, barijum karbonat, krečnjak, feldspar, soda pepeo itd.) Kao glavna sirovina, plus mala količina pomoćnih sirovina od. Njegovi glavni sastojci su silicijum dioksid i drugi oksidi. Obični stakleni hemijski sastav je Na2SiO3, CaSiO3, SiO2 ili Na2O CaO 6SiO2, glavna komponenta je dvostruka soli silikata, slučajna je struktura amorfnih čvrstih tvari. Široka upotreba u zgradama, koja se koristi za vjetar i svjetlost, pripada mješavini. Pored toga, uključeno je i jedno obojeno staklo obojeno sa oksidima ili solima nekih metala i kaljenog stakla pripremljenog fizičkim ili hemijskim metodama. Ponekad transparentna plastika (kao što je polimetil metakrilat) se naziva i pleksiglasom.

Trust Glass Co., Ltd